FAQ

Hieronder vind je de meest gestelde vragen over onze producten en werkwijze.

Bij welke temperatuur kan Roof2Road asfalt geproduceerd worden?

Roof2Road asfalt kan bij een gewone asfalttemperaturen (150º C) geproduceerd worden. Dit kan zonder dat hier schadelijke emissies ontstaan en dit milieutechnische of gezondheidsproblemen oplevert. Zo is het product uitgebreid onderzocht op emissies door zowel de KIWA, Syntech als TNO.  We zijn separaat aan het onderzoeken of we asfaltmengsels met Roof2Road bitumen ook kunnen produceren bij lagere temperaturen. Dit zou nog meer duurzaamheids- en milieuvoordeel opleveren en naast het uitsparen van nieuwe grondstoffen ook helpen bij de reductie van aardgas.  

Tot welke buitentemperatuur is Roof2Road asfalt verwerkbaar?   

Roof2Road asfalt is goed verwerkbaar onder zware omstandigheden. De ultieme proef is uitgevoerd in de Haarlemmermeer. Hier is een 100% circulair asfaltmengsel toegepast, waarbij gebruik is gemaakt van circulaire Roof2Road bitumen. De buitentemperatuur tijdens het aanleggen was net boven het vriespunt (3ºC) en dus verre van ideaal. Toch was het mengsel zeer goed verwerkbaar en ook de verdichting en holle ruimte waren tijdens de opleveringscontrole meer dan voldoende.   

Dakbitumen is toch vaak vervuild met teer en PAK’s?  

Het klopt dat veel oude dakbedekking en oude daken vervuild kunnen zijn. Het is de kunst om hier heel goed op te testen en deze daken niet in te nemen. Hier heeft Roof2Road een speciaal proces voor opgezet waarbij ieder dak wordt getoetst in ons laboratorium op teervervuiling / PAK’s. Door de speciale ketensamenwerking die Roof2Road heeft met zowel bitumendakrol producenten, dakdekkers en sloopbedrijven zorgen we dat we enkel schone en hoogwaardige daken innemen die voorzien zijn van hoogwaardige en schone bitumen. 

Is het Roof2Road bitumen wel goed voor het milieu?  

Bitumen is bitumen en blijft een aardolieproduct. Roof2Road bitumen zorgt er echter voor dat we minder tot zelfs geen nieuwe bitumen meer hoeven te winnen voor de productie van asfalt of dakrollen. Daarnaast wordt de oude bitumen niet meer verbrand zoals dit nu gaat. Dit scheelt enorm veel schadelijke emissies, waaronder CO2-uitstoot. Roof2Road heeft in 2021 in de startup-fase al een CO2-reductie van 7.652.000 kg aan CO2 bewerkstelligd.  

Hoe kunnen wij in onze bestekken Roof2Road voorschrijven?  

Dit is een vraag die wij als Roof2Road graag horen. Waarom nog gebruik maken van nieuwe bitumen als je dit kunt vervangen door een circulaire, duurzamere en nog eens een goedkopere variant? Roof2Road zou technisch uitgevraagd kunnen worden en hier willen wij je graag bij helpen. Op dit moment beschikken we nog niet over een standaard bestekpost, maar we streven ernaar om deze in Q2 2022 gereed te hebben.  

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op! Contact